CIA間諜專用的直腸逃生工具組的回應

Chan Chi Kin Fernando
塞雞腿
2019-01-20 11:15
Chan Chi Kin Fernando
Ricky Iong 你有冇興趣
2019-01-20 20:17
Chan Chi Kin Fernando
塞雞腿
2019-01-20 11:15
Ricky Iong
做cia原來先要練屁眼 🤦‍♂️
真系能屈能伸!
2019-01-20 20:02
湯宗岳
Prison wallet to its finest wwww
2019-01-20 16:23
Chan Chi Kin Fernando
塞雞腿
2019-01-20 11:15
周峰傑
這讓我想到以前曾志偉演的:OH!XL(玻璃可樂瓶).....
2019-01-19 23:35
Johnny Raiden
槍沒子彈時,還可發射當屁炮😂
2019-01-19 22:54
Ng Jia Jun
James Ho
2019-01-19 20:41
James Ho
Ng Jia Jun 間諜我當得來
2019-01-19 21:20
武呂具
吃壞肚子來不及抽出來的話…
2019-01-19 20:05
陶惟瀚
武呂具 噴……
2019-01-19 20:48
Ng Jia Jun
James Ho
2019-01-19 20:41
Peter Liu
果然是訓練有素 塞了這個玩意兒 還可以正常走路🤣🤣🤣
2019-01-19 20:35

最新回應