NISSAN開發出可以防止誤踩油門加速的新技術 的回應

YR Wang
尖叫煞車咖實在
2020-09-14 01:45
陳高鴻
技術還是需要科技元件能生產下才能商品化
2020-09-13 18:30
Alex Liou
2018 X Trail跟20/21 SENTRA就有EAPM
2020-09-13 18:30
劉欣政
2012的新聞??現在?!Nissan怎樣啦
2020-09-13 16:00
Kokping Fan
马来西亚已经在用着的技术。当非常靠近前方车辆又踩油时,系统就会自动踩brake
2020-09-13 15:15
Thomas Chan
Subaru 近年在港出售嘅新車唔係有個option 叫eyesight 嘅系統便有此功能嗎?
2020-09-12 23:30
黃煒凱
新的仙草好像有?
2020-09-12 16:00
Keyu Chou
先改掉一腳油門一腳煞車的開車方式吧!
2020-09-12 16:00
Keyu Chou
先改掉一腳油門一腳煞車的開車方式吧!
2020-09-12 16:00
johnchao

 這個應該可以解決一些各說各話的「暴衝」問題吧?

2012-10-17 15:26

最新回應