saijiyo在名模的血淚保養...留言:PRP (Plat...

by saijiyo
2013.06.26 08:39AM
saijiyo

PRP (Platelet Rich Plasma) 是將血液中的血小板分離提高濃度後回輸人體. 含有多項生長因子故此常使用於促進骨頭及軟組織的回復用.

回應 0