cherry在我是版主~版主...留言:尤其是... 宅在...

by cherry
2008.09.12 02:26PM

尤其是...

宅在家的時候還會懶得出去吃飯

懶的動...

真希望我有任意門~

 

 

我的簽名檔~ ☆~Cherry~☆ ~懶惰才是王道!!

回應 0