aziena在想討論關於第二波的預購留言:alps.tw wrote:我...

by aziena
2007.10.03 03:34PM
aziena

alps.tw wrote:
我想aboutgucci 兄會回答,,,,,明年底就可能成型了(13個月) :mrgreen:

要不要改明年農曆年底,還可以再多三個月? Q_Q

0 則回應

最新回應