Mesyrel Ting在Note 9同...留言:聯強電信全台門市目...

by Mesyrel Ting
2018.09.12 06:09PM
Mesyrel Ting
聯強電信全台門市目前賣出= 4300大支Note 9

= 0.43萬支

創下三星在台史上最慘的銷售記錄 !

=
回應 1

1 則回應