Keven Tseng在Note 9同...留言:不這麼認為,只是單...

by Keven Tseng
2018.09.13 02:45AM
Keven Tseng
不這麼認為,只是單純都辦499吃到飽了,就減少很多想換機綁約的人
回應 0