Mesyrel Ting在蘋果官網洩密i...留言:聽起來像吃 神精病...

by Mesyrel Ting
2018.09.13 02:21AM
Mesyrel Ting
聽起來像吃

神精病用藥的藥效作用時間名稱

XR= Extended Release 長效型緩釋錠劑。 如: Pfizer Xanax 0.5MG XR Tablets ( Alprozoam )

XS=Extended Sleep ( ROCHE 瑞士羅氏大藥廠安眠藥 : 羅樂眠 一粒眠Rohipno

XS Max 安樂死( 巴比妥鈉鹽 ) 喝了就像傅達仁 上天國去。 Max= Too Much Heaven

不信

去問美國輝瑞大藥廠Pfizer USA,他們一定笑翻天!

這是那一個雞垂人取的名字?
回應 0