yeager在既然 Code...留言:拜啟大人,就個人來...

by yeager
2008.09.15 11:34AM
yeager

拜啟大人,就個人來看,算是小品吧。有點像是「我的人生路」,那個草什麼剛的,演技得以發揮,科科。

至於我提到的偽大塚的梗,小魔女不知道也是正常,請參考以下連結XDDD

 http://chinese.engadget.com/2008/02/25/mv-ep-ozdk-cbl-ccc-sya-mdx/

 

 

-------------------以下是簽名檔----------------
(  ̄ c ̄)y▂ξ這就是人生呀

回應 0

最新回應