Chieh-Kuang Chung在Gogoro ...留言:希望山葉趕快出手,...

by Chieh-Kuang Chung
2018.11.02 08:06PM
Chieh-Kuang Chung
希望山葉趕快出手,不想再看到雪紅姨的嬌貴爛車了

根本只能在天龍國市區騎…喔,還是擺在家裡當精品好了呵呵
回應 5

5 則回應