annti wang在001「接髮」...留言:1萬3 !!!!!...

by annti wang
2008.09.16 08:10PM
annti wang

 

 

1萬3  !!!!!!!

已經可買半台Yeager大新買的HTC Touch Pro了!!!!

已經快可以買宏碁的渴望一號

已經可以買NV的9800與AMD的4870HD

已經可以買號稱人像神鏡的Sigma 30mm 1.4

已經可以買靜電容量無接點的鍵盤,而且還有找錢

已經可以買Dell UltraSharp 2007,IPS面板的喔!!!

 

結論是,Annti真宅

 

回應 0

最新回應