atticus在MissX你紅...留言:癮科技有用過gab...

by atticus
2008.09.22 09:08PM
atticus

癮科技有用過gabbly阿,大概用過一個星期吧,太多人回了變成大混亂,然後就關掉了XDXD

回應 0

最新回應