Hui-Ling Yang在加上滑手機服務...留言:用筷子就好了啊…之...

by Hui-Ling Yang
2019.05.19 03:59PM
Hui-Ling Yang
用筷子就好了啊…之前還有新聞報導日本人流行用筷子吃洋芋片😂😂😂
回應 0