chch在小騎士留言:沒錯! 小孩很危險...

by chch
2008.09.25 04:40PM
chch

沒錯! 小孩很危險...每每騎車快要接近小孩前我都要繃緊神經,就怕一不小心撞上!

++ 陽光漸漸不憂愁 ++

回應 0

最新回應