Chen Jun-Wei在10000 小米行動電源 3 ...留言:沒辦法充三星的GALAXY W...

by Chen Jun-Wei
2019.11.11 11:57AM
Chen Jun-Wei
沒辦法充三星的GALAXY WATCH,所以還是乖乖加點錢,使用三星自家的無線充電行動電源

4 則回應

最新回應