Lin Po Yuan在Foodpanda旗下Pand...留言:距離這麼近還要另外加手續費?除...

by Lin Po Yuan
2020.09.25 01:15AM
Lin Po Yuan
距離這麼近還要另外加手續費?除非真的很急要拿證件什麼的 要不然根本不會用吧?
有人跨縣市7-11 60元都嫌貴了...

1 則回應

最新回應