biilllyyyy在[求助]Ann...留言:下沉了快推 那麼好...

by biilllyyyy
2009.09.03 12:51PM
biilllyyyy

 下沉了快推

 

那麼好膽敢得王子病?住皇宮裡的男人也可能是太監啊... ... ... 照我看他一定是!

還不如找個像賣氣球的卡爾這類的好多了,雖不富裕卻懂得珍惜感情

回應 0

最新回應