plokijuh在HTC卯起來:...留言:看來就是螢幕壓到2...

by plokijuh
2009.09.09 08:59PM
plokijuh

看來就是螢幕壓到2.5吋

解析度改小了

整體應該塑膠感會很重

推測空機價應該可以落在 11900

台灣應該也會上吧 

I Love Android http://wiki.cheyingwu.tw/Android

 

回應 0