chch在關於女友秀髮的100種吃法留言:要是我, 會不會沒看完就衝出去...

by chch
2009.10.20 02:58PM
chch

 要是我,  會不會沒看完就衝出去買包包了呢?

 這可能性是100%~~~~~~~

 實在是沒法忍受排隊超過30分鐘的隊伍阿~~~~~~~~

 

 

憂愁妹也在這兒 www.plurk.com/chercher

 

回應 1

1 則回應

最新回應