jimmy.huang在Invente...留言:院長,之前聽說的無...

by jimmy.huang
2009.12.08 01:25PM
jimmy.huang

院長,之前聽說的無敵翻譯機出現了

不知道這台翻譯機,可不可以瀏覽Google Map..  XD

 

 

回應 0