alps.tw在fujitsu...留言:說是療傷系鍵盤~~...

by alps.tw
2009.12.14 02:58PM
alps.tw

 

 說是療傷系鍵盤~~~意思是說,,

要給精神狀態不太穩定,,需要靜心撫慰的人買來抒解心情的?

 

 

預售價 ¥ 6800 ?

回應 0