annti wang在讓刷牙變成時尚...留言:這個拿在手上很漂亮...

by annti wang
2009.12.19 12:33AM
annti wang

 這個拿在手上很漂亮耶~只是不知道刷完蓋上後會不會悶在裡面,牙刷會變臭臭的XD

回應 0