lowe510在很想買一把無線...留言:不見得一定要藍芽(...

by lowe510
2009.12.21 01:01PM
lowe510

 不見得一定要藍芽(據說很耗電)

無線 + 黑同刻&白同刻&二色 + 茶軸&黑軸 + 左配 + 80%標準鍵位

至少六把起跳....XD

回應 0