Mr_Book對Mr_Book的留言說:lowe510 w...

by Mr_Book
2010.01.23 02:00AM
Mr_Book

研所考是倒數42天....

我竟然這麼晚才看到....囧

讓我想一下要買啥~!!!!!!好想要全全全套XD

 

Mr_Book
lowe510 wrote:
Mr_Book wrote:

研所考是倒數42天....

我竟然這麼晚才看到....囧

讓我想一下要買啥~!!!!!!好想要全全全套XD

 

 

所以Mr BooK兄打算來三個大全套嗎? 猴腮雷! ...XDD

 

 

預計買黑同刻...但是目前鍵盤已經是黑同刻...

所以也可能會買白同刻,以後有錢再入手KBT白(如果還有的話XD),自己拼裝一下白同刻~

三個大全套....我就要喝東南風了= ="(西北風已經被樓上喝走...殘念)