alps.tw在請問台灣白軸(機械式鍵盤軸心)...留言:所以, 試問:1. 日文的的這...

by alps.tw
2010.02.19 08:16AM
alps.tw

 所以, 試問:


1. 日文的的這個 偽 字是作何解釋?----------------應該是『假』的意思


2. 中文的的這個 偽 字是作何解釋?-----------------應該是『偽造』吧!...讓人幾乎無法從外觀辨別真假(必須藉助儀器判斷?譬如偽鈔,某些A貨的LV皮包)

回應 0

0 則回應

最新回應