chch在減肥周記01:...留言:嗚~ 請保重!憂愁...

by chch
2010.02.22 07:07PM
chch

嗚~ 請保重!

憂愁妹也曾躺過整整一個星期,完全可以體會敘述中孤單又無助的心情...

 

話說回來,這樣的瘦法太傷身啦!請保持健康飲食,慢慢恢復元氣啦!

 

憂愁妹也在這兒 www.plurk.com/chercher

 

回應 1

1 則回應