alps.tw在請問...關於...留言:以後買不到分離式鍵...

by alps.tw
2010.02.24 09:50AM
alps.tw

 

 以後買不到分離式鍵盤怎麼辦?

 

請改用標準配位的鍵盤吧!...選擇性超多的,,,好鍵盤更多

 

回應 1

1 則回應