Esther對alps.tw的留言說:alps.tw w...

by Esther
2010.02.24 11:33PM
alps.tw

 那機械鍵盤普遍的壽命都有10~20年,,,,

 

選一把合適喜愛的機械鍵盤吧

 

 

而且機械鍵盤很好修,,若肯修,, 能用個30年

(薄膜鍵盤很難修,就算修好也容易再度損壞)

 

alps.tw wrote:

 那機械鍵盤普遍的壽命都有10~20年,,,,

 

選一把合適喜愛的機械鍵盤吧

 

 

而且機械鍵盤很好修,,若肯修,, 能用個30年

(薄膜鍵盤很難修,就算修好也容易再度損壞)

 

 

 我肯修...但是不敢修...(這才是重點Q_Q)

所以~你們可以說我俗辣沒關係(嗚嗚嗚)

alps.tw大大願意幫忙指導OR協助嗎....(求)

★現實...總是那麼現實...★