alps.tw在鍵界之書05:...留言:看完後~~~ 趕快...

by alps.tw
2010.02.26 10:05AM
alps.tw

 

看完後~~~

 

趕快來收集用了10年糊掉的MX青軸與台灣白軸

 

推出二次料,, 謂之...新青茶軸與新白茶軸,,,並且提高售價賣.......科科!

回應 1

1 則回應