yeager在今日陽光照耀著...留言:終於了解「解解」的...

by yeager
2008.08.25 09:03AM
yeager

終於了解「解解」的意思

你姐姐真好,恭喜他到了人生的另一階段。

另外,電視是SONY的

-------------------以下是簽名檔----------------
(  ̄ c ̄)y▂ξ這就是人生呀

回應 1

1 則回應

最新回應