atticus對Hu Huei Peng的留言說:Hu Huei Peng wr...

by atticus
2010.09.27 10:31AM
Hu Huei Peng

請問一下怎麼下載

 

atticus
Hu Huei Peng wrote:

請問一下怎麼下載

 

 

 去Android Market下載即可,或者先看這篇文章: http://android.cool3c.com/article/11970

然後用Barcode Scanner掃描上面的二維條碼就行囉!