dn890221對alps.tw的留言說:alps.tw w...

by dn890221
2011.03.28 11:47PM

 其實不應問那裡有賣...

而是該問,我出一萬元,,有誰的Acer-6011想賣.. 科科

答案絕對如滾水球般的飛來~~~~~~~~~~

dn890221
alps.tw wrote:
dn890221 wrote:
alps.tw wrote:

 其實不應問那裡有賣...

而是該問,我出一萬元,,有誰的Acer-6011想賣.. 科科

答案絕對如滾水球般的飛來~~~~~~~~~~

 

這還得建立在有不少人依然持有6011的前提下吧...
這個前提真的會成立嗎???

 

 你看~~~來了吧!http://goods.ruten.com.tw/item/show?21103276722700

 

 [二手] Acer 6011 半機械式鍵盤 (AT 接頭)  缺鍵帽

我的6011鍵盤情況至少比他好好幾倍...

那我的8成新完整6011應該開價3000?......科科

 

唉 竟然會被這種人整理倉庫挖出來...