Cheng-Yu Lu在【香港】佔用更...留言:M$墮落太久~ 總...

by Cheng-Yu Lu
2011.09.15 12:33AM
Cheng-Yu Lu

M$墮落太久~ 總算有在做事情了!! (大拇指

 

不過如果沒觸控螢幕的話,對於W8跟W7的差距老實看不出太大

 

回應 0

最新回應