Jason.J對Jiun-yoa Lai的留言說:Jiun-yoa ...

by Jason.J
2011.10.03 11:19PM
Jiun-yoa Lai

 友站被罵翻,網友一致說太貴了...

最近也有個女性友人要買智慧手機,剛好她也是遠傳的...

Jason.J
Jiun-yoa Lai wrote:

 友站被罵翻,網友一致說太貴了...

最近也有個女性友人要買智慧手機,剛好她也是遠傳的...

 

 嘴砲站嗎?

我覺得16300非常划算啊:D