alps.tw在輸入法之書08...留言:可惜我太早學倚天輸...

by alps.tw
2011.10.07 11:30AM
alps.tw

 

 可惜我太早學倚天輸入法了..

. 否則我一定學嘸蝦米

要改變使用其他鍵盤的配置是非常痛苦的

回應 0