zluck在婊科技:天下本...留言:現在記者就是負責上...

by zluck
2011.10.12 12:12PM
zluck

現在記者就是負責上上PTT八卦板、mobile01、YouTube

看看有啥新聞可以抄的

管他正不正確先報先贏這樣= =

 

利拉克的格納庫 - http://zluck.tw/

 

回應 0

最新回應