Nikita Leung在Sony Ta...留言:這東西蠻不錯啊.....

by Nikita Leung
2011.10.18 07:14PM
Nikita Leung

這東西蠻不錯啊...我覺得在操作介面的設計,是目前最佳的平板...

倒是...台灣的預購優惠,未有包括專用的USB的轉換線,較香港區失色一點 XD 

回應 0