Piya在婊科技:Int...留言:看完前三格還在想能...

by Piya
2011.10.19 09:41PM
Piya

看完前三格還在想能超越他們的是誰.........

原來發動最後一擊的是奶妹阿!!

 

另......

是"凹"挫

Annti老師上課有教過阿

mAn都沒在聽課的0.0

http://www.youtube.com/watch?v=YEjxXABUBNQ

 

回應 1

1 則回應