mAn對Piya的留言說:Piya wrot...

by mAn
2011.10.19 11:24PM
Piya

看完前三格還在想能超越他們的是誰.........

原來發動最後一擊的是奶妹阿!!

 

另......

是"凹"挫

Annti老師上課有教過阿

mAn都沒在聽課的0.0

http://www.youtube.com/watch?v=YEjxXABUBNQ

 

Piya wrote:

看完前三格還在想能超越他們的是誰.........

原來發動最後一擊的是奶妹阿!!

 

另......

是"凹"挫

Annti老師上課有教過阿

mAn都沒在聽課的0.0

http://www.youtube.com/watch?v=YEjxXABUBNQ

 

 

凹挫凹挫凹挫凹挫凹挫凹挫凹挫 (罰寫中