PrivateRyan在大眾跳票留言:所以吳念真是因為收...

by PrivateRyan
2008.09.03 12:53PM
PrivateRyan

所以吳念真是因為收不到大眾PHS的錢...

改投威寶!!

我懂了, 原來如此

 

 

 

 

簽名檔簽名檔簽名檔簽名檔簽名檔簽名檔簽名檔簽名檔簽名檔簽名檔

回應 0