iPhone 12 / 12 Pro 四大電信資費全彙整與試算分析:怎麼買最划算?

2020.10.17 04:40PM
照片中提到了A、B、C,包含了電子產品、iphone 5、蘋果、三星電子、iPhone 12

iPhone 12新機發表後,除了買空機的人以外,當然就是到期續約用戶怎麼續約買機最划算,來看看下面的攻略整理吧。

今年的 iPhone 資費彙整攻略也來啦!因為 iPhone 12 這一次相會分為 10 月與 11 月兩波上市,因此也會分為兩篇,阿輝將台灣 5 家電信公司(中華/遠傳/台哥大/台灣之星)幾百組的資費搭配 iPhone 12 與 iPhone 12 Pro 兩款機型三種不同容量的購機方案全整理彙整在一起,並且提供可以讓大家自行排序的表格;並也針對最多網友在詢問那到底『綁約好還是買空機好?』的的問題,花了時間試算各家方案的費用組合,並加以排序應該可以給大家一些比較實際的參考。更多詳細資料與消息也請 按讚訂閱阿輝粉絲團

綁約還是空機買蘋果? iPhone 12 / 12 Pro 電信資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/台灣之星) 試算分析! @3C 達人廖阿輝

不過要說實際一點因為資料量真的非常大(不會很困難,阿輝待會會說明表格怎麼看),因此這篇的圖表載入會比較久,大家請耐心稍等一下載入。

 

『綁約還是空機好』表格使用方法

 • 這個表格式依照彙整各電信方案 (中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星) 購機方案價格,並因而計算『合約期間總費用』的參考價格表。
 • 為了評估同樣資費狀況下各電信方案那一家比較划算,以假定 iPhone 機器原價轉賣,將機器費用反過來當作每月月租費補貼,計算補貼後的月費金額為『等同每月月租費』並計算與原始月租費之『折數』,來作為評估同等資費下的優劣排序依據。
 • 折數數字越小表示越優惠,例如 80% 就是八折,60% 就是六折
 • 建議依照『想選購的機型』選擇分表
 • 再依照『自己每月常用的月租費規模』來看表格分段,同接近月租費區段會用同顏色顯示,基本上可以簡單說明在接近價位帶的狀況,越上方可以作為為越划算(較優秀)
 • 台灣之星方案比較特別,其中 599/799/999 有設計有用到 5G 才會額外計費,最高 799/999/1199 的設計方式
 • 各家熱點流量部份都在 10/31 前有不限量的優惠內容
 • 亞太電信方案目前消息尚為有推出時間,有的話再更新補充
 • 最新更新與情報請按讚追蹤 廖阿輝粉絲團 ,還有每天最新科技訊息與不定時抽獎

綁約還是空機買蘋果? iPhone 12 / 12 Pro 電信資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/台灣之星) 試算分析! @3C 達人廖阿輝

 

iphone 12 系列文章

 • 綁約還是空機買蘋果? iPhone 12 / 12 Pro 電信資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/台灣之星) 試算分析!
 •  

   

  要買 iPhone 12 (64GB) 看這裡

  如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。

  綁約還是空機買蘋果? iPhone 12 / 12 Pro 電信資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/台灣之星) 試算分析! @3C 達人廖阿輝

   

  要買 iPhone 12 (128GB) 看這裡

  如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。

  綁約還是空機買蘋果? iPhone 12 / 12 Pro 電信資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/台灣之星) 試算分析! @3C 達人廖阿輝/p>

   

  要買 iPhone 12 (256GB) 看這裡

  如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。

  綁約還是空機買蘋果? iPhone 12 / 12 Pro 電信資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/台灣之星) 試算分析! @3C 達人廖阿輝

   

  要買 iPhone 12 Pro (128GB) 看這裡

  如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。

  綁約還是空機買蘋果? iPhone 12 / 12 Pro 電信資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/台灣之星) 試算分析! @3C 達人廖阿輝

   

  要買 iPhone 12 Pro (256GB) 看這裡

  如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。

  綁約還是空機買蘋果? iPhone 12 / 12 Pro 電信資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/台灣之星) 試算分析! @3C 達人廖阿輝

   

   

  要買 iPhone 12 Pro (512GB) 看這裡

  如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。

  綁約還是空機買蘋果? iPhone 12 / 12 Pro 電信資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/台灣之星) 試算分析! @3C 達人廖阿輝

   

  五大電信購機方案彙整說明

  • 所有方案資料來源為各家電信公司官方網站或是新聞稿,若有錯誤以官方資料為主,
  • 所有方案都僅彙整上網部份,通話部份細節與優惠請參考各電信公司官網。
  • 同樣方案若有特殊申請方式,以最低一般人可申請方案為主(例如網路門市限定則不特別再標明),申請細節請參考各電信公司官方網站。
  • 如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。

  綁約還是空機買蘋果? iPhone 12 / 12 Pro 電信資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/台灣之星) 試算分析! @3C 達人廖阿輝

   

  五大電信購機方案 – iPhone 12

  n b 月租 綁約 網速最高 流量 超量降速 熱點分享 熱點超量限速 其他優惠 iPhone 12 - 64GB iPhone 12 - 128GB iPhone 12 - 256GB
  空機價 0 0             26900 28500 32000
  中華電信 599 36 500Mbps   4G 輕量   5Mbps   20900 22500 26000
  中華電信 599 30 500Mbps   4G 輕量   5Mbps   21300 22900 26400
  中華電信 599 24 500Mbps   4G 輕量   5Mbps   22300 23900 27400
  中華電信 799 36 500Mbps   4G 輕量   5Mbps   18800 20400 23900
  中華電信 799 30 500Mbps   4G 輕量   5Mbps   19800 21400 24900
  中華電信 799 24 500Mbps   4G 輕量   5Mbps   21300 22900 26400
  中華電信 999 48 500Mbps 60GB 4G 高速   10Mbps   13300 14900 18400
  中華電信 999 36 500Mbps 60GB 4G 高速   10Mbps   16300 17900 21400
  中華電信 999 30 500Mbps 60GB 4G 高速   10Mbps   17800 19400 22900
  中華電信 999 24 500Mbps 60GB 4G 高速   10Mbps   19300 20900 24400
  中華電信 1199 48 500Mbps 100GB 4G 高速   10Mbps   10800 12400 15900
  中華電信 1199 36 500Mbps 100GB 4G 高速   10Mbps   14800 16400 19900
  中華電信 1199 30 500Mbps 100GB 4G 高速   10Mbps   16300 17900 21400
  中華電信 1199 24 500Mbps 100GB 4G 高速   10Mbps   17900 19500 23000
  中華電信 1399 48 1Gbps 吃到飽   50GB 10Mbps   2300 3900 7400
  中華電信 1399 36 1Gbps 吃到飽   50GB 10Mbps   9300 10900 14400
  中華電信 1399 30 1Gbps 吃到飽   50GB 10Mbps   11300 12900 16400
  中華電信 1399 24 1Gbps 吃到飽   50GB 10Mbps   13300 14900 18400
  中華電信 1599 48 1Gbps 吃到飽   70GB 10Mbps   300 1900 5400
  中華電信 1599 36 1Gbps 吃到飽   70GB 10Mbps   7300 8900 12400
  中華電信 1599 30 1Gbps 吃到飽   70GB 10Mbps   9300 10900 14400
  中華電信 1599 24 1Gbps 吃到飽   70GB 10Mbps   12300 13900 17400
  中華電信 1799 48 1.5Gbps 吃到飽   90GB 10Mbps   0 0 400
  中華電信 1799 36 1.5Gbps 吃到飽   90GB 10Mbps   2300 3900 7400
  中華電信 1799 30 1.5Gbps 吃到飽   90GB 10Mbps   5800 7400 10900
  中華電信 1799 24 1.5Gbps 吃到飽   90GB 10Mbps   9300 10900 14400
  中華電信 2699 48 1.5Gbps 吃到飽   200GB 10Mbps   0 0 0
  中華電信 2699 36 1.5Gbps 吃到飽   200GB 10Mbps   0 0 0
  中華電信 2699 30 1.5Gbps 吃到飽   200GB 10Mbps   0 0 900
  中華電信 2699 24 1.5Gbps 吃到飽   200GB 10Mbps   300 1900 5400
  遠傳電信 999 48 無限制 60GB 4G 高速   10Mbps   13300 14900 18400
  遠傳電信 999 36 無限制 60GB 4G 高速   10Mbps   16300 17900 21400
  遠傳電信 999 30 無限制 60GB 4G 高速   10Mbps   17800 19400 22900
  遠傳電信 999 24 無限制 60GB 4G 高速   10Mbps   19300 20900 24400
  遠傳電信 1199 48 無限制 100GB 4G 高速   10Mbps   10800 12400 15900
  遠傳電信 1199 36 無限制 100GB 4G 高速   10Mbps   14800 16400 19900
  遠傳電信 1199 30 無限制 100GB 4G 高速   10Mbps   16300 17900 21400
  遠傳電信 1199 24 無限制 100GB 4G 高速   10Mbps   17900 19500 23000
  遠傳電信 1399 48 無限制 吃到飽   50GB 10Mbps   0 0 4400
  遠傳電信 1399 36 無限制 吃到飽   50GB 10Mbps   9300 10900 14400
  遠傳電信 1399 30 無限制 吃到飽   50GB 10Mbps   11300 12900 16400
  遠傳電信 1399 24 無限制 吃到飽   50GB 10Mbps   13300 14900 18400
  遠傳電信 1799 48 無限制 吃到飽   90GB 10Mbps   0 0 400
  遠傳電信 1799 36 無限制 吃到飽   90GB 10Mbps   2300 3900 7400
  遠傳電信 1799 30 無限制 吃到飽   90GB 10Mbps   5800 7400 10900
  遠傳電信 1799 24 無限制 吃到飽   90GB 10Mbps   9300 10900 14400
  遠傳電信 2699 48 無限制 吃到飽   200GB 10Mbps   0 0 0
  遠傳電信 2699 36 無限制 吃到飽   200GB 10Mbps   0 0 0
  遠傳電信 2699 30 無限制 吃到飽   200GB 10Mbps   0 0 900
  遠傳電信 2699 24 無限制 吃到飽   200GB 10Mbps   300 1900 5400
  台灣大哥大 999 48 無限制 60GB 4G 高速   10Mbps   11300 12900 16400
  台灣大哥大 999 36 無限制 60GB 4G 高速   10Mbps   15300 16900 20400
  台灣大哥大 999 30 無限制 60GB 4G 高速   10Mbps   17300 18900 22400
  台灣大哥大 999 24 無限制 60GB 4G 高速   10Mbps   19300 20900 24400
  台灣大哥大 1199 48 無限制 100GB 4G 高速   10Mbps   9300 10900 14400
  台灣大哥大 1199 36 無限制 100GB 4G 高速   10Mbps   13300 14900 18400
  台灣大哥大 1199 30 無限制 100GB 4G 高速   10Mbps   15300 16900 20400
  台灣大哥大 1199 24 無限制 100GB 4G 高速   10Mbps   17300 18900 22400
  台灣大哥大 1399 48 無限制 吃到飽   50GB 10Mbps   0 0 4400
  台灣大哥大 1399 36 無限制 吃到飽   50GB 10Mbps   9300 10900 14400
  台灣大哥大 1399 30 無限制 吃到飽   50GB 10Mbps   11300 12900 16400
  台灣大哥大 1399 24 無限制 吃到飽   50GB 10Mbps   13300 14900 18400
  台灣大哥大 1599 48 無限制 吃到飽   70GB 10Mbps   0 0 0
  台灣大哥大 1599 36 無限制 吃到飽   70GB 10Mbps   7300 8900 12400
  台灣大哥大 1599 30 無限制 吃到飽   70GB 10Mbps   9300 10900 14400
  台灣大哥大 1599 24 無限制 吃到飽   70GB 10Mbps   11300 12900 16400
  台灣大哥大 1899 48 無限制 吃到飽   90GB 10Mbps   0 0 0
  台灣大哥大 1899 36 無限制 吃到飽   90GB 10Mbps   4300 5900 9400
  台灣大哥大 1899 30 無限制 吃到飽   90GB 10Mbps   6300 7900 11400
  台灣大哥大 1899 24 無限制 吃到飽   90GB 10Mbps   8300 9900 13400
  台灣大哥大 2699 48 無限制 吃到飽   200GB 10Mbps   0 0 0
  台灣大哥大 2699 36 無限制 吃到飽   200GB 10Mbps   0 0 1400
  台灣大哥大 2699 30 無限制 吃到飽   200GB 10Mbps   0 0 3400
  台灣大哥大 2699 24 無限制 吃到飽   200GB 10Mbps   300 1900 5400
  台灣之星 799 36 無限制 30GB 10Mbps     用不到 5G 最高減 200 20900 22500 26000
  台灣之星 799 30 無限制 30GB 10Mbps     用不到 5G 最高減 200 21300 22900 26400
  台灣之星 799 24 無限制 30GB 10Mbps     用不到 5G 最高減 200 22300 23900 27400
  台灣之星 999 36 無限制 吃到飽   20GB 10Mbps 用不到 5G 最高減 200 18800 20400 23900
  台灣之星 999 30 無限制 吃到飽   20GB 10Mbps 用不到 5G 最高減 200 19800 21400 24900
  台灣之星 999 24 無限制 吃到飽   20GB 10Mbps 用不到 5G 最高減 200 21300 22900 26400
  台灣之星 1199 36 無限制 吃到飽   50GB 10Mbps 用不到 5G 最高減 200 15300 16900 20400
  台灣之星 1199 30 無限制 吃到飽   50GB 10Mbps 用不到 5G 最高減 200 17300 18900 22400
  台灣之星 1199 24 無限制 吃到飽   50GB 10Mbps 用不到 5G 最高減 200 19300 20900 24400
  台灣之星 1399 36 無限制 吃到飽   80GB 10Mbps 用不到 5G 最高減 200 13300 14900 18400
  台灣之星 1399 36 無限制 吃到飽   120GB 10Mbps   9300 10900 14400
  台灣之星 1399 30 無限制 吃到飽   80GB 10Mbps 用不到 5G 最高減 200 15300 16900 20400
  台灣之星 1399 30 無限制 吃到飽   120GB 10Mbps   11300 12900 16400
  台灣之星 1399 24 無限制 吃到飽   80GB 10Mbps 用不到 5G 最高減 200 17300 18900 22400
  台灣之星 1399 24 無限制 吃到飽   120GB 10Mbps   13300 14900 18400
  台灣之星 1599 36 無限制 吃到飽   160GB 10Mbps   7300 8900 12400
  台灣之星 1599 30 無限制 吃到飽   160GB 10Mbps   9300 10900 14400
  台灣之星 1599 24 無限制 吃到飽   160GB 10Mbps   11300 12900 16400
  台灣之星 1899 36 無限制 吃到飽   200GB 10Mbps   1300 2900 6400
  台灣之星 1899 30 無限制 吃到飽   200GB 10Mbps   4800 6400 9900
  台灣之星 1899 24 無限制 吃到飽   200GB 10Mbps   8300 9900 13400
  台灣之星 2599 36 無限制 吃到飽   250GB 10Mbps   0 0 0
  台灣之星 2599 30 無限制 吃到飽   250GB 10Mbps   0 0 900
  台灣之星 2599 24 無限制 吃到飽   250GB 10Mbps   300 1900 5400

   

  五大電信購機方案 – iPhone 12 Pro

  n b 月租 綁約 網速最高 流量 超量降速 熱點分享 熱點超量限速 其他優惠 iPhone 12 Pro - 128GB iPhone 12 Pro - 256GB iPhone 12 Pro - 512GB
  空機價 0 0             33900 37400 44400
  中華電信 599 36 500Mbps   4G 輕量   5Mbps   27900 31400 38400
  中華電信 599 30 500Mbps   4G 輕量   5Mbps   28300 31800 38800
  中華電信 599 24 500Mbps   4G 輕量   5Mbps   29300 32800 39800
  中華電信 799 36 500Mbps   4G 輕量   5Mbps   25800 29300 36300
  中華電信 799 30 500Mbps   4G 輕量   5Mbps   26800 30300 37300
  中華電信 799 24 500Mbps   4G 輕量   5Mbps   28300 31800 38800
  中華電信 999 48 500Mbps 60GB 4G 高速   10Mbps   20300 23800 30800
  中華電信 999 36 500Mbps 60GB 4G 高速   10Mbps   23300 26800 33800
  中華電信 999 30 500Mbps 60GB 4G 高速   10Mbps   24800 28300 35300
  中華電信 999 24 500Mbps 60GB 4G 高速   10Mbps   26300 29800 36800
  中華電信 1199 48 500Mbps 100GB 4G 高速   10Mbps   17800 21300 28300
  中華電信 1199 36 500Mbps 100GB 4G 高速   10Mbps   21800 25300 32300
  中華電信 1199 30 500Mbps 100GB 4G 高速   10Mbps   23300 26800 33800
  中華電信 1199 24 500Mbps 100GB 4G 高速   10Mbps   24900 28400 35400
  中華電信 1399 48 1Gbps 吃到飽   50GB 10Mbps   9300 12800 19800
  中華電信 1399 36 1Gbps 吃到飽   50GB 10Mbps   16300 19800 26800
  中華電信 1399 30 1Gbps 吃到飽   50GB 10Mbps   18300 21800 28800
  中華電信 1399 24 1Gbps 吃到飽   50GB 10Mbps   20300 23800 30800
  中華電信 1599 48 1Gbps 吃到飽   70GB 10Mbps   7300 10800 17800
  中華電信 1599 36 1Gbps 吃到飽   70GB 10Mbps   14300 17800 24800
  中華電信 1599 30 1Gbps 吃到飽   70GB 10Mbps   16300 19800 26800
  中華電信 1599 24 1Gbps 吃到飽   70GB 10Mbps   19300 22800 29800
  中華電信 1799 48 1.5Gbps 吃到飽   90GB 10Mbps   2300 5800 12800
  中華電信 1799 36 1.5Gbps 吃到飽   90GB 10Mbps   9300 12800 19800
  中華電信 1799 30 1.5Gbps 吃到飽   90GB 10Mbps   12800 16300 23300
  中華電信 1799 24 1.5Gbps 吃到飽   90GB 10Mbps   16300 19800 26800
  中華電信 2699 48 1.5Gbps 吃到飽   200GB 10Mbps   0 0 1800
  中華電信 2699 36 1.5Gbps 吃到飽   200GB 10Mbps   0 1800 8800
  中華電信 2699 30 1.5Gbps 吃到飽   200GB 10Mbps   2800 6300 13300
  中華電信 2699 24 1.5Gbps 吃到飽   200GB 10Mbps   7300 10800 17800
  遠傳電信 999 48 無限制 60GB 4G 高速   10Mbps   20300 23800 30800
  遠傳電信 999 36 無限制 60GB 4G 高速   10Mbps   23300 26800 33800
  遠傳電信 999 30 無限制 60GB 4G 高速   10Mbps   24800 28300 35300
  遠傳電信 999 24 無限制 60GB 4G 高速   10Mbps   26300 29800 36800
  遠傳電信 1199 48 無限制 100GB 4G 高速   10Mbps   17800 21300 28300
  遠傳電信 1199 36 無限制 100GB 4G 高速   10Mbps   21800 25300 32300
  遠傳電信 1199 30 無限制 100GB 4G 高速   10Mbps   23300 26800 33800
  遠傳電信 1199 24 無限制 100GB 4G 高速   10Mbps   24900 28400 35400
  遠傳電信 1399 48 無限制 吃到飽   50GB 10Mbps   6300 9800 16800
  遠傳電信 1399 36 無限制 吃到飽   50GB 10Mbps   16300 19800 26800
  遠傳電信 1399 30 無限制 吃到飽   50GB 10Mbps   18300 21800 28800
  遠傳電信 1399 24 無限制 吃到飽   50GB 10Mbps   20300 23800 30800
  遠傳電信 1799 48 無限制 吃到飽   90GB 10Mbps   2300 5800 12800
  遠傳電信 1799 36 無限制 吃到飽   90GB 10Mbps   9300 12800 19800
  遠傳電信 1799 30 無限制 吃到飽   90GB 10Mbps   12800 16300 23300
  遠傳電信 1799 24   吃到飽   90GB 10Mbps   16300 19800 26800
  遠傳電信 2699 48 無限制 吃到飽   200GB 10Mbps   0 0 1800
  遠傳電信 2699 36 無限制 吃到飽   200GB 10Mbps   0 1800 8800
  遠傳電信 2699 30 無限制 吃到飽   200GB 10Mbps   2800 6300 13300
  遠傳電信 2699 24 無限制 吃到飽   200GB 10Mbps   7300 10800 17800
  台灣大哥大 999 48 無限制 60GB 4G 高速   10Mbps   18300 21800 28800
  台灣大哥大 999 36 無限制 60GB 4G 高速   10Mbps   22300 25800 32800
  台灣大哥大 999 30 無限制 60GB 4G 高速   10Mbps   24300 27800 34800
  台灣大哥大 999 24 無限制 60GB 4G 高速   10Mbps   26300 29800 36800
  台灣大哥大 1199 48 無限制 100GB 4G 高速   10Mbps   16300 19800 26800
  台灣大哥大 1199 36 無限制 100GB 4G 高速   10Mbps   20300 23800 30800
  台灣大哥大 1199 30 無限制 100GB 4G 高速   10Mbps   22300 25800 32800
  台灣大哥大 1199 24 無限制 100GB 4G 高速   10Mbps   24300 27800 34800
  台灣大哥大 1399 48 無限制 吃到飽   50GB 10Mbps   6300 9800 16800
  台灣大哥大 1399 36 無限制 吃到飽   50GB 10Mbps   16300 19800 26800
  台灣大哥大 1399 30 無限制 吃到飽   50GB 10Mbps   18300 21800 28800
  台灣大哥大 1399 24 無限制 吃到飽   50GB 10Mbps   20300 23800 30800
  台灣大哥大 1599 48 無限制 吃到飽   70GB 10Mbps   0 7800 14800
  台灣大哥大 1599 36 無限制 吃到飽   70GB 10Mbps   14300 17800 24800
  台灣大哥大 1599 30 無限制 吃到飽   70GB 10Mbps   16300 19800 26800
  台灣大哥大 1599 24 無限制 吃到飽   70GB 10Mbps   18300 21800 28800
  台灣大哥大 1899 48 無限制 吃到飽   90GB 10Mbps   0 4800 11800
  台灣大哥大 1899 36 無限制 吃到飽   90GB 10Mbps   11300 14800 21800
  台灣大哥大 1899 30 無限制 吃到飽   90GB 10Mbps   13300 16800 23800
  台灣大哥大 1899 24 無限制 吃到飽   90GB 10Mbps   15300 18800 25800
  台灣大哥大 2699 48 無限制 吃到飽   200GB 10Mbps   0 0 0
  台灣大哥大 2699 36 無限制 吃到飽   200GB 10Mbps   3300 6800 13800
  台灣大哥大 2699 30 無限制 吃到飽   200GB 10Mbps   5300 8800 15800
  台灣大哥大 2699 24 無限制 吃到飽   200GB 10Mbps   7300 10800 17800
  台灣之星 799 36 無限制 30GB 10Mbps     用不到 5G 最高減 200 27900 31400 38400
  台灣之星 799 30 無限制 30GB 10Mbps     用不到 5G 最高減 200 28300 31800 38800
  台灣之星 799 24 無限制 30GB 10Mbps     用不到 5G 最高減 200 29300 32800 39800
  台灣之星 999 36 無限制 吃到飽   20GB 10Mbps 用不到 5G 最高減 200 25800 29300 36300
  台灣之星 999 30 無限制 吃到飽   20GB 10Mbps 用不到 5G 最高減 200 26800 30300 37300
  台灣之星 999 24 無限制 吃到飽   20GB 10Mbps 用不到 5G 最高減 200 28300 31800 38800
  台灣之星 1199 36 無限制 吃到飽   50GB 10Mbps 用不到 5G 最高減 200 22300 25800 32800
  台灣之星 1199 30 無限制 吃到飽   50GB 10Mbps 用不到 5G 最高減 200 24300 27800 34800
  台灣之星 1199 24 無限制 吃到飽   50GB 10Mbps 用不到 5G 最高減 200 26300 29800 36800
  台灣之星 1399 36 無限制 吃到飽   80GB 10Mbps 用不到 5G 最高減 200 20300 23800 30800
  台灣之星 1399 36 無限制 吃到飽   120GB 10Mbps   16300 19800 26800
  台灣之星 1399 30 無限制 吃到飽   80GB 10Mbps 用不到 5G 最高減 200 22300 25800 32800
  台灣之星 1399 30 無限制 吃到飽   120GB 10Mbps   18300 21800 28800
  台灣之星 1399 24 無限制 吃到飽   80GB 10Mbps 用不到 5G 最高減 200 24300 27800 34800
  台灣之星 1399 24 無限制 吃到飽   120GB 10Mbps   20300 23800 30800
  台灣之星 1599 36 無限制 吃到飽   160GB 10Mbps   14300 17800 24800
  台灣之星 1599 30 無限制 吃到飽   160GB 10Mbps   16300 19800 26800
  台灣之星 1599 24 無限制 吃到飽   160GB 10Mbps   18300 21800 28800
  台灣之星 1899 36 無限制 吃到飽   200GB 10Mbps   8300 11800 18800
  台灣之星 1899 30 無限制 吃到飽   200GB 10Mbps   11800 15300 22300
  台灣之星 1899 24 無限制 吃到飽   200GB 10Mbps   15300 18800 25800
  台灣之星 2599 36 無限制 吃到飽   250GB 10Mbps   0 1800 8800
  台灣之星 2599 30 無限制 吃到飽   250GB 10Mbps   2800 6300 13300
  台灣之星 2599 24 吃到飽   250GB 10Mbps   7300 10800 17800

   

  各家電信公司方案連結

  ★全文分享★   台灣之星 iPhone 12/12 Pro 資費出爐 挑戰資費、手機雙雙市場最低價;首創有用到 5G 才付錢、用再多每月只要加 $200*
  綁約還是空機買蘋果? iPhone 12 / 12 Pro 電信資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/台灣之星) 試算分析! @3C 達人廖阿輝
  台灣之星 iPhone 12/12 Pro 資費出爐 挑戰資費、手機雙雙市場最低價業界最低蘋果旗艦 5G 資費門檻每月只要 $599 首創有用到 5G 才付錢、用再多每月只要加 $200*「地表最強換購計劃」任一代 iPhone 都可換 回收價
  ★全文分享★   中華電信公布 iPhone 12、iPhone 12 Pro 5G 購機資費
  綁約還是空機買蘋果? iPhone 12 / 12 Pro 電信資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/台灣之星) 試算分析! @3C 達人廖阿輝
  iPhone 12 月繳 1,399 元,「舊 i 換 5G」專案價 0 元中華電信今 (15) 日宣布 iPhone 12、iPhone 12 Pro 5G 新機購機優惠資費!精采 5G 購機方案,月繳 1,399 元 (48 個月),iPhone 12 (64GB) 只要 2,300 元、iPhone 12 Pro (128GB) 專案價 9,300 元
  ★全文分享★   遠傳 9/20 正式開賣 iPhone 11 系列 舊換新保證業界最優 退 2 倍價差回饋 現折最高 2 萬 5!
  綁約還是空機買蘋果? iPhone 12 / 12 Pro 電信資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/台灣之星) 試算分析! @3C 達人廖阿輝
  遠傳 9/20 正式開賣 iPhone 11 系列舊換新保證業界最優 退 2 倍價差回饋 現折最高 2 萬 5!最高規的 iPhone 11 Pro Max 月付 $999 手機只要 $0 倍受全球矚目的最新 iPhone 11、iPhone 11 Pro 及 iPhone 11 Pro Max 將於 9/20 正式在台開賣

6 則回應