Street Fighter IV PC 限定版

by dewen
2009.05.19 08:24PM
Street Fighter IV PC 限定版

game.xunlei.com/contents/7c/447471.shtml

 

借一下 PS3 的圖, PC 版附的應該是 Xbox360/PC 相容的版本

b60b012426b64da40427f075e4ab43b8

 

 

23ad31901dc4b3fac9b04fc9e85d3ec6

其實我比較想要的是 "春麗版",  www.play-asia.com/paOS-13-49-zh-70-37ix.html

不曉得正式上市時有沒有得選 ?

最好有同時 bundle 兩隻的版本, 這樣兩人對打起來比較方便.

 

amazon 已經可以預購, 6月底七月初上市, 國內不知是否會引進 ?

www.amazon.com/gp/product/B002914DLK/ref=s9_sims_gw_s0_p63_t1

12 則回應

你可能有興趣的文章